+ 86-574-86816805
ibanner3.png

Focusway รักษาปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีผู้บริหารระดับสูงจะไปเยี่ยมชมลูกค้าต่างประเทศและมักจะมีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท ของเรา