ibanner1

    ekipi menaxhues

    Teamworking dhe funksionimin efikas janë portretizimi i vërtetë i këtij ekipi të menaxhimit. Anëtarët e rinj me moshë mesatare të tridhjetat, janë plot me pasion, duke ndjekur përsosmërinë, dhe të gatshëm për të marrë përgjegjësi.