+ 86-574-86816805
ibanner3.png

Focusway परिवर्तन आवश्यकताहरु, प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ प्रबन्धकलाई विभिन्न देशहरूको ग्राहकहरु भ्रमण हुनेछ भेट्न ग्राहकहरु संग राम्रो अन्तरक्रिया राख्छ, र अक्सर हाम्रो कम्पनी भ्रमण ग्राहकहरु छन्।