+ 86-574-86816805

ഉൾക്കടൽ പലമടങ്ങ്

Short Description:

ഭാരം: അച്ചിൽ ൩.൫ക്ഗ് മോഡലുകളിലായി: ൧൬൦൦ത് മെറ്റീരിയൽ: അദ്ച്൧൨ ഉപരിതല ചികിത്സ: ഷോട്ട് വെൺകതിർ


Product Detail

Product Tags

ഭാരം: ൩.൫ക്ഗ്

അച്ചിൽ മോഡലുകളിലായി: ൧൬൦൦ത്

മെറ്റീരിയൽ: അദ്ച്൧൨

ഉപരിതല ചികിത്സ: ഷോട്ട് വെൺകതിർ


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products