+ 86-574-86816805
ibanner3.png

Focusway ຮັກສາປະຕິສໍາພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ລະປີໄດ້ຈັດອາວຸໂສຈະໄປຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າຂອງບັນດາປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະມັກຈະມີລູກຄ້າຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.