banner1

    Trách nhiệm xã hội

    Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội để tập đoàn, chúng ta nên bảo vệ phẩm giá và phúc lợi của người lao động, đảm nhận trách nhiệm xã hội liên quan đến nền kinh tế, văn hóa và môi trường. Dựa trên xã hội , Tổng công ty cần back-ăn nhiều hơn cho xã hội, nó là con đường phát triển bền vững cho công ty.

     

    • thiết bị bảo vệ môi trường của xưởng đúc  
    • thiết bị bảo vệ môi trường của xưởng sơn tĩnh điện