ibanner1

    Nhóm quản lý

    Làm Việc Nhóm và hoạt động hiệu quả là những vai diễn thực sự của đội ngũ quản lý này. Các thành viên trẻ với độ tuổi trung bình của tuổi ba mươi, có đầy đủ niềm đam mê, theo đuổi sự xuất sắc, và đã sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm.