banner1

    Ijtimoiy mas'uliyat

    Biz ijtimoiy mas'uliyat ahamiyat tushunish korporatsiyasi, biz, xodimlarning qadr-qimmatini va farovonligini himoya iqtisodiyot, madaniyat, atrof-muhit va bilan bog'liq ijtimoiy mas'uliyat kerak. Asoslangan jamiyat , korporatsiyasi jamiyat uchun ko'proq orqaga-oziqlantirish, u korporatsiyasi uchun barqaror rivojlanish yo'lidir kerak.

     

    • tashlash Seminar-muhitni himoya qilish uchun uskunalar  
    • chang bo'yoq Seminar-muhitni himoya qilish uchun uskunalar