banner1

    professional boshqaruv ta'lim maktabida Tashqi kadrlar tayyorlash, ta'lim tashkil qurish.

    2017122913152591