+ 86-574-86816805
  • กล่องควบคุมระบบไฟฟ้า
  • สถานีชาร์จ
  • ที่อยู่อาศัยไฟถนน
  • นำแสงที่อยู่อาศัย
  • กรอบโลหะ
  • ฝาครอบกล้อง
  • แร็คจักรยาน
  • หน้าปกของสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จ