banner1

    ความรับผิดชอบต่อสังคม

    เราเข้าใจความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบริษัท ที่เราควรจะปกป้องศักดิ์ศรีและสวัสดิการของพนักงานถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม อยู่บนพื้นฐานของสังคมคอร์ปอเรชั่นต้องกลับมาให้อาหารมากขึ้นในสังคมมันเป็นวิธีของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ บริษัท

     

    • อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมของการประชุมเชิงปฏิบัติการการหล่อ  
    • อุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมของการประชุมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผง