ибаннер1

корпоративна филозофија

ентерприсе Тенет је

ентерприсе Тенет је

Потрудити да постигне висину од бренда и живота.

ентерприсе Дух

ентерприсе Дух

Прецизност, ефикасност, континуирано побољшање.

Операција Филозофија

Операција Филозофија

Управљање интегритет, купац први!