ibanner1

    kooxda Management

    Teamworking iyo hawlgalka hufan waa asaanay dhabta ah ee kooxda maamulka this. Xubnaha dhalinyarada da'da celceliska da'da, waxaa ka buuxa hamiday, raad-wanaagga, iyo diyaar u ah inay qaataan masuuliyada.