banner1

    tababarka shaqaalaha dibadda ee dugsiga xirfadaha maamulka, dhismaha urur waxbarasho.

    2017122913152591