banner1

    školenie externých pracovníkov v odbornom výcviku riadenia školy, budovanie učiacej sa organizácie.

    2017122913152591