+ 86-574-86816805

කපාට තහඩු

Short Description:

පුස් බෙදාහරින ලද: 800T ද්රව්ය: ADC12 මතුපිට ප්රතිකාර: deburring


Product Detail

Product Tags

පුස් බෙදාහරින ලද: 800T

ද්රව්ය: ADC12

මතුපිට ප්රතිකාර: deburring


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products