+ 86-574-86816805

පැනලය

Short Description:

බර: පුස් 0.9kg බෙදාහරින ලද: 500T ද්රව්ය: 380 මතුපිට ප්රතිකාර: deburring


Product Detail

Product Tags

බර: 0.9kg

පුස් බෙදාහරින ලද: 500T

ද්රව්ය: 380

මතුපිට ප්රතිකාර: deburring


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products