+ 86-574-86816805

ලෝහ රාමුවක්

Short Description:

බර: පුස් 0.41kg බෙදාහරින ලද: 280T ද්රව්ය: 380 මතුපිට ප්රතිකාර: කුඩු ආලේපය


Product Detail

Product Tags

බර: 0.41kg

පුස් බෙදාහරින ලද: 280T

ද්රව්ය: 380

මතුපිට ප්රතිකාර: කුඩු ආලේපය


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products