+ 86-574-86816805

ස්කූටරය පිළිබඳ හැඬලයක්

Short Description:

බර: 0.32kg ද්රව්ය: 6061-T6 මතුපිට ප්රතිකාර: anodizing සටහන්: ඇලුමිනියම් පැතිකඩ


Product Detail

Product Tags

බර: 0.32kg

ද්රව්ය: 6061-T6

මතුපිට ප්රතිකාර: anodizing

සටහන්: ඇලුමිනියම් පැතිකඩ


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products