+ 86-574-86816805
  • ਕਵਰ
  • ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੈੱਲ
  • ਡਿਟੈਕਟਰ ਸ਼ੈੱਲ
  • ਮੋਟਰ ਸ਼ੈੱਲ
  • ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ
  • ਮਕੈਨੀਕਲ ਭਾਗ ਨੂੰ
  • ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸਾ
  • ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸਾ
  • awning ਸਮਰਥਕ
  • ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਾਊਸਿੰਗ