+ 86-574-86816805
  • Цахилгаан хяналтын хайрцгийг
  • цэнэглэх станц
  • гудамжны гэрэлтүүлэг орон сууц
  • LED гэрэл орон сууц
  • металл хүрээ
  • Камер хамгаалах
  • дугуйн өлгүүр
  • цэнэглэж байгууламжийн Хавтасны