ibanner1

    Менежментийн баг

    Teamworking, үр ашигтай үйл ажиллагааг энэхүү менежментийн багийн үнэн дүрслэл юм. гуч дундаж нас нь залуу гишүүд, шилдэг баримталж, хариуцлагыг авах бэлэн, шунал тачаалын дүүрэн байна.