banner1

    мэргэжлийн удирдлагын сургалт сургуульд гадаад ажилтнуудын сургалтын барьж сургалтын зохион байгуулалт,.

    2017122913152591