ബംനെര്൧

      മെഷീനിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

      Focusway machining workshop is equipped with 16 sets CNC machining centers, and kinds of drilling machine, പ്രൊഫഷണൽ മെഷീനിംഗ് സേവനം നൽകുന്നതിൽ.

      机加