banner1

    Социјална одговорност

    Ние имаме разбирање за значењето на општествената одговорност на корпорацијата, ние треба да се заштити достоинството и благосостојбата на вработените, да се претпостави социјалните одговорности во врска со економијата, културата и животната средина. Врз основа на општеството , корпорација треба back-хранење повеќе за општеството, тоа е начинот на одржлив развој на корпорацијата.

     

    • опрема за заштита на животната средина на работилницата кастинг  
    • опрема за заштита на животната средина на боени работилница