ibanner1

    Тим за менаџирање

    Teamworking и ефикасно функционирање се вистински приказ на овој менаџерски тим. Младите членови со просечна возраст од триесетина години, се полни со страст, следејќи совршеност, и е подготвен за преземање на одговорностите.