+ 86-574-86816805

ផ្នែកមេកានិច

Short Description:

ទំងន់: ការព្យាបាលផ្ទៃ A356:: សម្ភារៈ 0.45kg បាញ់បំផ្ទុះសុន្ទរកថា: ទំនាញសម្ដែង


Product Detail

Product Tags

ទំងន់: 0.45kg

សម្ភារៈ: A356

ការព្យាបាលលើផ្ទៃ: បំផ្ទុះបាញ់

សុន្ទរកថា: ទំនាញសម្ដែង


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products