+ 86-574-86816805
  • תיבת בקרה ומדידה
  • תחנת טעינה
  • דיור תאורת רחוב
  • לד דיור אור
  • מתכת מסגרת
  • כיסוי מצלמה
  • Rack אופניים
  • כיסוי של מתקן טעינה