ibanner1

    צוות ניהול

    Teamworking ותפעול יעיל הם הגילום האמיתי של צוות הניהולי הזה. לצעירים עם גיל ממוצע של שנתי שלושים, מלאים תשוקה, רודף מצוין, ומוכן לקחת על עצמו אחריות.