banner1

    Social lub luag hauj lwm

    Peb to taub qhov tseem ceeb ntawm kev sib raug zoo lub luag hauj lwm rau li, peb yuav tsum tiv thaiv lub meej mom thiab txoj kev zoo ntawm cov neeg ua haujlwm, xav tias kev sib raug zoo cov dej num uas muaj feem xyuam rau kev khwv nyiaj txiag, kab lis kev cai, thiab ib puag ncig. Raws li haiv neeg , Corporation yuav rov qab-pub ntau rau cov haiv neeg, nws yog txoj kev ntawm sustainable kev loj hlob mus corporation.

     

    • Environmental kev tiv thaiv cov khoom ntawm casting rhiav  
    • Environmental kev tiv thaiv cov khoom ntawm hmoov txheej rhiav