banner1

    cyfrifoldeb cymdeithasol

    Rydym yn deall arwyddocâd cyfrifoldeb cymdeithasol i gorfforaeth, dylem amddiffyn urddas a lles gweithwyr, cymryd yn ganiataol cyfrifoldebau cymdeithasol sy'n ymwneud ag economi, diwylliant, a'r amgylchedd. Yn seiliedig ar y gymdeithas , mae angen i Corporation ôl-bwydo mwy i gymdeithas, ei fod yn y ffordd o ddatblygu cynaliadwy i gorfforaeth.

     

    • cyfarpar gwarchod yr amgylchedd o weithdy castio  
    • cyfarpar gwarchod yr amgylchedd o weithdy cotio powdwr