ibanner1

    Management team

    Teamworking ug hapsay nga operasyon mao ang mga matuod nga paghulagway sa niini nga management team. Ang batan-ong mga sakop sa average nga edad sa thirties, napuno sa gugma, sa paglutos excellence, ug andam sa pagkuha sa responsibilidad.