ibanner1

    Мениджърски екип

    Работа в екип и ефективна работа са истинската изобразяване на този мениджърски екип. Младите членове със средна възраст на тридесетте години, са пълни с страст, преследва високи постижения, и са готови да поемат отговорности.